Допомога “Пакунок малюка”

Постановою КМУ від 09.02.2024 №136 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України, визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2022 р. № 204 та зупинення дії деяких положень постанови Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2023 р. №1048» внесено зміни до постанови КМУ від 29.07.2020 №744 «Деякі питання реалізації пілотного проекту з монетизації одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”.

Відповідно до внесених змін реалізацію пілотного проекту “Монетизація одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” продовжено до 31 грудня 2024 р.

Зазнав змін і затверджений постановою КМУ від 29.07.2020 №744 Порядок та умови реалізації пілотного проекту ,,Монетизація одноразової натуральної допомоги ,,пакунок малюка” (далі – Порядок та умови).

Так у 2024 році відповідно до Порядку та умов для отримання грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” призначення грошової компенсації здійснюється структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад (далі – структурний підрозділ з питань соціального захисту населення) за місцем проживання або місцем перебування отримувача. Виплата грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” на дітей проводиться за бажанням отримувача замість отримання одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”. Перерахування грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” (далі – грошова компенсація) батькам, у яких народилася дитина, а в разі їх відсутності – патронатним вихователям, прийомним батькам, батькам-вихователям, опікунам новонародженої дитини проводиться на поточний рахунок із спеціальним режимом використання,
відкритий в АТ КБ “ПриватБанк”.

Грошова компенсація є одноразовою виплатою на кожну дитину для придбання дитячих товарів – засобів догляду за дітьми та дитячих засобів гігієни, зокрема підгузків, серветок; дитячого одягу та взуття; дитячого харчування; дитячого посуду; дитячих іграшок; текстилю для дітей, у тому числі рушників, ковдр; дитячих ходунків, дитячих колясок, дитячих ванночок для купання.

Право на отримання грошової компенсації мають громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які в установленому законодавством чи міжнародними договорами України порядку в’їхали в Україну, особи, яких визнано в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, які разом з дитиною на законних підставах проживають на території України, є її батьками, патронатними вихователями, прийомними батьками, батьками-вихователями, опікунами (якщо батьки відмовилися від новонародженої дитини в пологовому будинку (відділенні), перинатальному, неонатальному центрі) і забезпечують створення належних умов для догляду за нею та її виховання.

Грошова компенсація призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше ніж через 12 місяців з дня народження дитини.

Для призначення грошової компенсації «пакунок малюка» відповідно до пункту 8 Порядку та умов подаються такі документи:

 • заява у паперовій формі (бланк заяви за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/112/f497740n248.docx);
 • відомості щодо серії та номера свідоцтва про народження дитини (за технічної можливості електронної інформаційної взаємодії засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів) або його копію. У разі народження дитини за кордоном і відсутності свідоцтва про народження, виданого органом державної реєстрації актів цивільного стану України, – копію свідоцтва про народження дитини, виданого компетентним органом іноземної держави та легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено законом або міжнародними договорами України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, разом із його перекладом українською мовою. Вірність перекладу або справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально;
 • копія посвідки на постійне (тимчасове) проживання або посвідчення біженця, або довідки про звернення за захистом в Україні (для іноземця та особи без громадянства), або посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;
 • копія документа, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (картки платника податків, крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті громадянина України), або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, які внесено до паспорта громадянина України або свідоцтва про народження;
 • копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської ради або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною);
 • копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської ради про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя або до дитячого будинку сімейного типу, або до прийомної сім’ї (для сім’ї патронатного вихователя, дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї).

Отримувач протягом року з дня зарахування коштів грошової компенсації на спеціальний рахунок в уповноваженому банку самостійно використовує призначену грошову компенсацію на придбання дитячих товарів, у закладах торгівлі, що приєдналися до публічного договору про реалізацію пілотного проекту “Монетизація одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” у 2020-2024 роках, розміщеного на офіційному веб-сайті Нацсоцслужби. Поповнення спеціального рахунка, зняття з нього готівки та переведення коштів забороняється.

Звернення за грошовою компенсацією може бути подане, в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг під час надання комплексної електронної публічної послуги “єМалятко”. У разі подання в такий спосіб зазначених відомостей на них накладається електронний підпис отримувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Принагідно інформуємо, що у зв’язку з окупацією міста Нова Каховка та воєнними діями в країні, управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради (далі – управління) не здійснює свої повноваження на території Новокаховської громади, внаслідок чого управлінням не здійснюється прийом громадян та документів від них для призначення державних соціальних допомог. У зв»язку із зазначеним та керуючись пунктом 10-1 Порядку та умов мешканцям Новокаховської громади для отримання грошової компенсації необхідно наразі звертатися за такою до органів соціального захисту населення особисто за місцем проживання/перебування/звернення.

Для призначення грошової компенсації «пакунок малюка» відповідно до пункту 10-1 Порядку та умов подаються такі документи:

 • заява у паперовій формі (бланк заяви за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/112/f497740n248.docx);
 • довідка з пологового будинку про неотримання “пакунка малюка” (у разі народження дитини у пологовому будинку) або копія документа, що підтверджує факт народження дитини поза межами закладу охорони здоров’я (для підтвердження неотримання “пакунка малюка”);
 • відомості щодо серії та номера свідоцтва про народження дитини (за технічної можливості електронної інформаційної взаємодії засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів) або його копія;
 • копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації (районної військової адміністрації), виконавчого органу міської ради (міської військової адміністрації) або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною);
 • копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації (районної військової адміністрації), виконавчого органу міської ради (міської військової адміністрації) про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя або до дитячого будинку сімейного типу, або в прийомну сім’ю (для сім’ї патронатного вихователя, дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї).

За консультацією щодо грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” звертатися за телефоном інформаційно-довідкової гарячої лінії Новокаховської міської військової адміністрації 0 800 335 180.